Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Opetushallitus on perustanut lukion suullisen kielitaidon arviointia varten koepankin ja lukiodiplomipalvelun. Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Lukiodiplomipalvelu sisältää taito- ja taideaineissa suoritettavien lukiodiplomien sähköiset lukiodiplomitodistukset. Aineistot ovat lukioille maksuttomia.

Miten käyttäjäksi?

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin OPINTOPOLKU-järjestelmän kautta.

Lyhyesti suullisen kielitaidon kokeesta

Suullisen kielitaidon koe on osa valtakunnallisena syventävänä kurssina tarjottavaa suullisen kielitaidon kurssia. Suullisen kielitaidon kurssien suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10, kuten muutkin opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10.

Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaisen kielen ja oppimäärän puhumiselle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen.

Lukioasetuksen mukaan suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Kurssiin sisältyvän kokeen suorittamiseen menee yhdeltä opiskelijaparilta noin 15–20 minuuttia.  Kurssille otettavien opiskelijoiden määrää on tarpeen harkita, jotta opettajalle jää riittävästi aikaa myös opiskelijoiden ohjaukseen.

Lyhyesti lukiodiplomista

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Lukiodiplomin suorittamisen järjestäminen on lukioille vapaaehtoista. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin.

Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukion taito- ja taideaineissa suoritettavissa lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan koko lukion oppimäärän.

Palvelun suomenkielinen tekninen tuki, puh. 0800 96311 (pvm, palvelee arkisin klo 8-16).

 

Kirjautuminen käyttäjätunnuksella

Jos olet hukannut salasanasi tai avainlukulistasi: vaihda salasana

Kirjautuminen toimikortilla

Aseta toimikortti kortinlukijaan ja paina alla olevaa painiketta.