Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi Lukion suullisen kielitaidon koepankki
Tietojärjestelmän vastuutaho

Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki

Tekninen vastuutaho
Protacon Solutions Oy

Loppukäyttäjien neuvonta, puh. 0800 96311 (pvm, palvelee arkisin klo 8-16).

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen
Ritva Järvinen
Yksikön päällikkö, opetusneuvos
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008,17 § 3 mom, ja Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 1117/2008, 6 § 4 mom. OPH:n määräykset 10/011/2009 ja 11/011/2009.

Opetushallitus on perustanut lukion suullisen kielitaidon arviointia varten koepankin. Koepankki sisältää koetehtävät, kokeiden arviointiohjeet sekä yleiset ohjeet kokeiden järjestämisestä. Koepankki on tarkoitettu lukioiden rehtoreille ja rehtoreiden rekisteröimille henkilöille.

Tietolähteet Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten ja niiden rehtoreiden yhteystiedot tulevat KOULUTA-järjestelmästä. Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat tunnukset Opetushallitukselta. Oppilaitoksen rehtori rekisteröi yksittäiset käyttäjät ja tallentaa tarvittavat käyttäjien yksilöintitiedot järjestelmään.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta Koepankki on otettu käyttöön 1.11.2010.
Tietojen päivitystiheys Jatkuva
Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys Sisältää salassa pidettäviä tietoja.
Tietojärjestelmän julkinen osoite https://suko.oph.fi/
Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Koepankin etusivu
Käyttöohjeet

  • Kirjautumisohje
Salassa pidettävät tiedot

Kaikki palvelussa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Rekisterin sisältämät tietotyypit:

  • Rekisteröidyn käyttäjän henkilötiedot
  • Rekisteröidyn käyttäjän rooli
  • Lukion yhteystiedot
  • Koetehtävät ja tilattavat ohjeet
  • Koepankkiin raportoidut suullisen kielitaidon kokeet